🏠Towny Kasaba / Krallık Sistemi Nedir?

Kasaba kurma altın fiyatı: 64 /t create (isim) ile kasaba kurabilirsiniz Krallık kurma altın fiyatı: 2048 /n new (isim) ile krallık kurabilirsiniz Kasaba Nötr kalmak için günlük bakım, Ücreti: 16 AltınKrallık Nötr kalmak için günlük bakım, Ücreti: 32 Altın Kasaba isim değiştirmek için, Ücreti: 300 altınKrallık isim değiştirmek için, Ücreti: 800 altın Karakol (Outpost) fiyatı: 600 altın Bir kasabanın başka bir kasabayla birleşmek için ödemesi gereken temel maliyet: 1000 altın

Last updated