🔱Krallık Komutları

/nation ? - Krallık komutlarını gösterir

/nation list - Krallıkları listeler.

/nation online - Krallıkta ki onlineları gösterir

/nation {ülke} - Başka bir krallığın durumuna bakar.

/nation leave - Krallıktan ayrılır.

/nation withdraw {miktar} - Krallık bankasından para çeker.

/nation deposit {miktar} - Krallık bankasına para aktarır.

/nation new {isim} - Krallık kurar.

/nation add {şehir} - Krallığa şehir ekler.

/nation kick {şehir} - Krallıktan şehir atar.

/nation delete {ülke} - Krallığı siler.

/nation rank {add|remove} {oyuncu} {rank} - Oyuncuya Rütbe verir.

/nation toggle neutral

/nation set king {oyuncu} - Krallığın liderini değiştirir.

/nation set captial {şehir} - Başkenti seçer.

/nation set taxes {miktar} - Vergiyi ayarlar.

/nation set name {isim} - Krallığın adını değiştirir.

/nation set title {isim} {açıklama} - Krallığa açıklama ekler.

/nation set surname {isim} {takmaad} - Takma adı ayarlar.

/nation set tag {tag} - Tagı ayarlar.

/nation set tag clear - Tagı siler.

Last updated