⚜️Kasaba Komutları

/town ? - Kasaba ile ilgili basit komutları gösterir.

/sw town togglepeaceful ? - Kasaba ile ilgili tarafsızlığı değiştirir.

/town {town} - Başka bir kasaba hakkında bilgi verir.

/town merge {town} - Başka bir kasabaya birleşme isteği gönderirsiniz.

/town here - Bulunduğun alan hakkında bilgi verir.

/town leave - Şehirden ayrılmanı sağlar.

/town list - Kasaba listesini gösterir.

/town online - Kasabandaki online oyuncuları gösterir.

/town new {İsim} - Kasaba kurar.

/town new {İsim} - Kasaba kurar.

/town kick {Oyuncu} - Kasabandan oyuncu atar.

/town spawn - Kasabanın spawn noktasına ışınlanmanı sağlar.

/town spawn {isim} - Herhangi bir kasabanın ışınlanma noktasına gitmeni sağlar.

/town claim - Bulunduğun chunkı ele geçirir.

/town outpost - Uzaktaki bir chunkı Karakol olarak claimler.

/town outpost {#} - {#} numaralı Karakola ışınlar.

/town unclaim - Chunkı serbest bırakır.

/town withdraw {miktar} - Kasabanın kasasından para çeker.

/town deposit {miktar} - Kasabanın kasasına para ekler.

/town delete - Kasabayı siler.

/town ranklist - Vatandaşların rütbelerini gösterir.

/town rank {add|remove} {oyuncu isim} {rütbe} - Vatandaşa rütbe vermeni sağlar.

/town reslist - Kasabadaki vatandaşları listeler.

/town join {isim} - Davet gerektirmeyen kasabalara girmenizi sağlar.

/town set board {mesaj} - Kasabanın açıklamasını ayarlar.

/town set mayor {oyuncu} - Kasabanın başkanını seçer.

/town set homeblock - Kasabanın başlangıç chunkını ayarlar.

/town set name {isim} -Kasabanın adını değiştirir.

/town set outpost - Claimli chunkı Karakol yapar.

/town set perm - Oyuncuların kasabadaki yetkilerini ayarlar (Örnek; /town set perm reisdent build off "Üyelerin build yapmasını engeller").

/town set tag {isim} - Kasabanın tagını ayarlar.

/town set tag clear - Kasabanın tagını siler.

/town set taxes {miktar} - Oyunculardan alınacak günlük yüzdelik vergiyi ayarlar.

/town set plottax {miktar} - Arsa başına toplanıcak günlük vergi miktarını ayarlar.

/town set shopprice {miktar} - Default market arazisi fiyatını ayarlar.

/town set shoptax {miktar} - Günlük market arazisi başına alınacak vergiyi ayarlar.

/town set embassytax {miktar} - Günlük elçilik arazisi vegisini ayarlar.

/towny - Basit towny komutlarını gösterir.

/towny ? - Daha fazla Towny Komutlarını gösterir.

/towny prices - Giderleri gösterir.

/towny time - Vergi için zamanı gösterir.

/towny universe - Şehir istatistiklerini gösterir.

/towny top residents {all/town/nation} - TOP10 vatandaş listesini gösterir.

/towny top land {all/resident/town} - TOP10 toprak sahibi listesi gösterir.

Last updated