☄️Towny Komutları

Detaylı Anlatım

/t set perm {on/off} - on tüm izinleri açık hale getirir. off tüm izinleri kapalı hale getirir.

/t set perm build {on/off} - Kasabanızda build yapılmasını, blok koyulmasını engellersiniz veya izin verirsiniz.

/t set perm destroy {on/off} - Kasabanızdaki herhangi bir blok veya bir nesnenin kırılmasını engellersiniz veya izin verirsiniz.

/t set perm switch {on/off} - Kasabanızdaki kapı, şalter, çalışma masası gibi nesnelerin kullanımını engellersiniz veya izin verirsiniz.

/t set perm itemuse {on/off} - Kasabanızda bir yabancının eşya kullanımını engellersiniz veya izin verirsiniz.

Komutları uygulamadan önce "build/destroy/switch/itemuse" izinlerinin başına "resident/nation/ally/outsider" getirerek bu izinleri kimler için uygulamak istediğinizi belirtmiş olursunuz.

Resident - Kasabanızda bulunanlar için.

Nation - Krallığınız için.

Ally - Müttefikleriniz için.

Outsider - Yabancılar için.

Bu izinleri sadece ve sadece kasabayı kuranlar. veya kasabanın başkanları (Yetkilileri )değiştirebilir.

Last updated