⚖️Towny Kuralları

Towny ile ilgili Kurallar Ve Cezaları Burada Yer Almaktadır.

Cezalar Hakkında - Bilgilendirme

Bir oyuncu, kanıtlar olmadan herhangi bir ceza talep edemez ve şahitler de bunun yerini tutamaz.

Oyuncu, ceza istemi yapmak için gereken kanıtı 24 saatten fazla geciktirirse, kanıt geçerliliğini kaybeder ve işlem yapılamaz.

Oyuncu, kanıt sunarken tarihi belirtmek ve kanıtı yeterince anlaşılır şekilde sunmak zorundadır.

Eğer oyuncu, bir oyuncunun suçlu olduğunu iddia ediyorsa ve iddiasını kanıtlamak için izlenmesini talep ediyorsa, o zaman o oyuncunun şüpheli davranışını kanıtlamak zorundadır. Yetkililer, oyuncuları kısıtlamaktan kaçınmak için kanıt olmadan oyuncuları izlemeyi reddeder.

Oyuncu, kendisine uygulanan haksız bir cezayı yetkiliye karşı şikayet etme hakkına sahiptir. Ancak, oyuncunun suçlamasını kanıtlayamadığı takdirde, yetkili haksız suçlamadan cezalandırılacaktır.

Last updated